cms-img

Mòdul de notícies, mitjançant el qual podran editar i publicar a la seva pàgina web notícies que siguin d'interès per als seus socis o usuaris. També estaran disponibles per enviar-les per correu electrònic

Mitjançant un complet panell de control podran crear-les incloent textos, capçaleres i imatges.

CARACTERÍSTIQUES
Històric de notícies Totes les notícies queden registrades i guardades per a la seva posterior consulta o publicació.
Altes, modificacions i esborrats Complet panell de gestió per a l'administració completa de totes les notícies.
Possibilitat de destacar notícies i variar l'ordre d'aparició Totes les notícies tenen l'opció de marcar-les per col·locar en una posició més destacada respecte a la resta, així com ordenar-les de la manera que es desitgi.
Dates d'activació i desactivació automàtica de les notícies Es poden programar perquè automàticament es publiquin en una data o hora determinada.
Permet associar una imatge a la notícia En totes les notícies es pot col·locar una imatge descriptiva o de capçalera. Igualment en el cos de les mateixes podem incorporar les que desitgem.
Incorpora títol, introducció resumida i text de la notícia. Totes les notícies incorporen un espai per al títol, una introducció breu i l'espai necessari per descriure-la.
Enllaç a Facebook i Twitter Podem col·locar els accessos perquè les visites a la web puguin enllaçar les notícies a la seva pàgines de Facebook o Twitter fàcilment.
Canal RSS per a publicació Disposa d´un canal RSS per servir les notícies als usuaris que utilitzin aquest sistema.
Permet enllaços a l'autor original de la notícia Està previst que a les notícies de proveïdors o terceres persones, es pugui col·locar un enllaç per dirigir-se directament a la font de les mateixes.
Enviaments per Email
Si es disposa del mòdul de socis, es poden enviar automàticament un resum de la notícia per Email al mateix moment d'introduir-la.
  MÒDULS OPCIONALS  (Es comercialitzen per separat de l'aplicació principal)
Generador de butlletins Aplicació que permet generar, publicar, guardar i enviar complets butlletins als usuaris. Disposa d'un editor de textos i totes les eines necessàries per a la seva edició.
Generador de categories per agrupar notícies Agrupi a les seves notícies per interessos, temes, categories o pels conceptes que requereixi. Sense límit de grups. Una notícia pot pertànyer a un o diversos grups.
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text